Absa forex nombor telefon

Penukaran akaun dan perpecahan portfolio Pelanggan sedia ada Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio yang mempunyai portfolio atau akaun dagangan telefon biasa mungkin mahu menukar akaun mereka ke dalam akaun dalam talian. Proses pendaftaran dalam talian mesti diikuti dan semua dokumentasi yang berkaitan, termasuk surat yang memerintahkan kami memindahkan semua saham dan baki tunai dari akaun sedia ada. Sila nyatakan nombor akaun. Akaun dalam talian baru akan diaktifkan dalam tempoh 48 jam semasa minggu perniagaan surat arahan asal diterima.

Semua pesanan dipadankan dengan harga sahaja, oleh itu sekiranya saham yang tidak mencukupi tersedia untuk dipadankan dengan pesanan sepenuhnya, maka perintah itu mungkin hanya sebahagiannya dilaksanakan. Perintah yang diletakkan "Di Pasaran" akan dilaksanakan dengan serta-merta, sebahagian atau sepenuhnya, pada harga terbaik, dengan anggapan bahawa ada pihak yang tersedia.

Sekiranya pelanggan memilih untuk menukar kata laluan mereka biasanya, ini boleh dilakukan melalui laman web. Jika mana-mana orang yang tidak dibenarkan mendapatkan kata laluan dengan apa jua cara, orang itu akan dianggap sebagai ejen yang diberi kuasa dengan pelanggan dengan penuh kuasa untuk mengakses laman web dan menggunakan perkhidmatan yang disediakan di pihak pelanggan, melainkan jika klien dapat membuktikan bahawa orang telah memperoleh kata laluan disebabkan oleh kecuaian Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio atau disebabkan penipuan dalaman dalam Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio.

Terma dan syarat Bidang kuasa Terma dan syarat ini ditadbir secara eksklusif dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Republik Afrika Selatan dan tertakluk kepada bidang kuasa mahkamah Republik Afrika Selatan.

Pelanggan tidak boleh mendedahkan kata laluan ini, sehingga memberikan akses kepada orang yang tidak berwenang. Pelanggan mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk mengelakkan penggunaan yang tidak dibenarkan oleh perkhidmatan yang disediakan melalui laman web termasuk akses tanpa kebenaran kepada Absa Stockbrokers dan perkhidmatan Portfolio Pengurusan Saham Online. Jika pelanggan mengesyaki bahawa mana-mana orang telah mendapat akses tanpa izin ke akaun mereka, pelanggan mesti dengan serta-merta memberitahu Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio pada waktu pejabat dan segera menukar kata laluan.

Mesej e-mel disifatkan sebagai diterima oleh: Pelanggan, setelah menjadi mampu ditangkap oleh klien; Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio, sebaik sahaja kami mengesahkan penerimaannya kepada pelanggan atau menjawabnya, yang mana lebih awal. Mesej e-mel akan dikaitkan dengan: Pelanggan, jika ia berupa sebagai berasal dari pelanggan, tanpa mengira hakikat bahawa orang lain mungkin menyamar sebagai pelanggan atau sama ada mesej yang dihantar kepada Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio mengakibatkan kesalahan atau kerosakan dalam sistem komunikasi; Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio, jika ia telah dihantar oleh wakil yang diberi kuasa dengan sewajarnya dan wakil tersebut bertindak dalam skop kuasa tersebut atau oleh sistem automatik yang diprogramkan oleh Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio dan sistem tersebut dikendalikan tanpa kesilapan atau kerosakan.

Pelayar baharu dikemas kini lebih kerap, dengan itu kecacatan keselamatan ini diperbaiki lebih cepat. Anda mungkin hilang: Internet sentiasa berubah, dan keupayaan pelayar web bersama-sama dengannya. Penyemak imbas anda mungkin tidak memaparkan semua ciri ini dan laman web yang lain.


Sekiranya keadaan membenarkan, Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio hendaklah menggunakan usaha terbaiknya untuk memberi notis terlebih dahulu tentang apa-apa penggantungan kepada pelanggan. Absa Broker Saham dan Pengurusan Portfolio akan memulihkan penggunaan laman web ini secepat yang dapat dilaksanakan dengan praktikal selepas penggantungan sementara sedemikian. Sistem Laman web memaparkan semua pesanan terbuka dan juga 20 pesanan siap, tamat atau dibatalkan yang terakhir.


absa forex nombor telefon

Walau bagaimanapun, jika pesanan boleh dilaksanakan pada harga yang lebih baik pada masa itu, pelanggan akan mendapat manfaat. Perintah "Pada Had" akan disusun mengikut masa dan keutamaan harga dan hanya akan dilaksanakan sebaik sahaja semua pesanan di hadapannya dalam baris gilir telah dilaksanakan.

Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio boleh memberikan notis penamatan kepada pelanggan melalui penerbitan di laman web, atau melalui e-mel atau mana-mana alat komunikasi lain. Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio mungkin menggantung sementara penggunaan laman web ini untuk membaiki, menyelenggara, menaik taraf, menggantikan atau memperbaiki sebarang maklumat atau perkhidmatan yang terkandung dalam laman web ini.

Sebaik sahaja pesanan telah diserahkan, pesanan akan muncul di bawah jadual "Buku Pesanan Hari ini" sehingga masa perintah itu dilaksanakan, dibatalkan atau ia tamat tempoh. Pengesahan e-mel akan dihantar kepada pelanggan apabila: Pelanggan, pada masa yang Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio mampu mengakses mesej tersebut; Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio, pada masa yang ditunjukkan pada mesej yang telah dihantar, atau jika tidak ditunjukkan, pada masa yang ditunjukkan pada sistem komputer Absa Stockbrokers dan Portfolio Management sebagai telah dihantar.

Kegagalan berbuat demikian boleh dianggap sebagai pelanggaran peraturan pertukaran asing. Meletakkan pesanan Perkhidmatan ini hanya tersedia untuk akaun yang didaftarkan kepada saham dagangan dalam talian. Untuk apa-apa perintah yang akan dilaksanakan, perlu ada rakan niaga yang sepadan, oleh itu untuk pesanan "beli", tawaran yang sepatutnya diperlukan dan untuk pesanan "menjual", tawaran yang sepatutnya perlu disediakan.
Peningkatan adalah percuma: Semua empat pelayar yang paling popular yang disenaraikan di bawah adalah percuma untuk memuat turun dan memasang. Semua itu akan menyebabkan anda menjadi lebih selamat dan melihat semua kemajuan moden di internet adalah beberapa saat dalam masa anda. Versi baru pelayar kegemaran anda: Google Chrome.

Maklumat dan perkhidmatan yang disediakan di laman web ini tidak seharusnya dianggap sebagai nasihat profesional atau pelaburan. Pelayar yang lebih lama sering tidak selamat: Pelayar web lama diketahui mempunyai kecacatan keselamatan, dan mungkin mendedahkan maklumat anda dan mana-mana badan lain menggunakan komputer anda.


Jika tiada tawaran atau tawaran yang tersedia, pesanan akan diletakkan pada harga yang ditetapkan. Oleh itu adalah sangat disyorkan bahawa untuk saham-saham cair dan waran tertentu, pesanan diletakkan "Pada Batas". Perintah "Pada Had" menentukan harga beli maksimum atau harga jualan minimum di mana bahagiannya akan didagangkan.

Notis penting: Perkhidmatan pelaburan dan maklumat yang terdapat di laman web ini tidak disasarkan kepada penduduk di luar Republik Afrika Selatan. Khususnya, tiada apa-apa di laman web ini yang harus ditafsirkan sebagai menyasarkan orang atau entiti di Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Australia dan Hong Kong. Absa Broker Saham dan Pengurusan Portfolio berhak untuk menamatkan perjanjian ini pada notis bertulis 30 tiga hari kepada pelanggan.

Pelanggan yang ingin memecah portfolio sedia ada harus melengkapkan proses pendaftaran; termasuk menandatangani mandat dan melampirkan semua dokumentasi yang berkaitan, termasuk surat kepada Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio yang mengarahkan kami tentang saham yang hendak dipindahkan. Pelabur bukan pemastautin Adalah penting bahawa pemegang akaun bukan pemastautin mengisytiharkan fakta ini apabila mereka melengkapkan mandat tersebut.

Pernyataan Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio akan atas permintaan pelanggan ke hadapan untuk penyataan bulanan pelanggan dan nota kontrak melalui e-mel. E-mel yang dihantar ke klien akan disulitkan. Ia adalah tanggungjawab pelanggan untuk memastikan alamat e-mel yang diberikan adalah betul dan berfungsi. Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio tidak akan bertanggungjawab jika pelanggan gagal menerima kenyataan mereka berdasarkan kepada pelanggan yang menyediakan alamat e-mel yang salah atau yang tidak berfungsi.

Semua pesanan dipadankan dengan harga sahaja, oleh itu sekiranya saham yang tidak mencukupi tersedia untuk dipadankan dengan pesanan sepenuhnya, absa forex nombor telefon, maka perintah itu mungkin hanya sebahagiannya dilaksanakan. Perintah "Pada Had" menentukan harga beli maksimum atau harga jualan minimum di mana bahagiannya akan didagangkan. Versi baru pelayar kegemaran anda: Pelayar lebih lama sering tidak selamat: Mesej e-mel akan dikaitkan dengan: Menempatkan pesanan Perkhidmatan ini hanya tersedia untuk akaun yang didaftarkan kepada saham dagangan dalam talian. Sekiranya keadaan membenarkan, Absa Stockbrokers dan Pengurusan Portfolio akan menggunakan usaha terbaik untuk memberi notis terlebih dahulu absa forex nombor telefon penggantungan kepada pelanggan. Perkhidmatan pelaburan dan maklumat yang terdapat di laman web ini tidak disasarkan kepada penduduk di luar Republik Afrika Selatan. Maklumat dan perkhidmatan yang disediakan di laman web ini tidak seharusnya dianggap sebagai nasihat profesional atau pelaburan.

absa forex nombor telefon